hallo! graag stellen wij ons even voor

ons team

vrijwilligerswerk

Ons team

Jack

Jack

Directeur

,,Vanuit mijn werkervaring bij diverse instellingen zag ik van dichtbij hoe het systeem in elkaar zit. Waar de knelpunten liggen en wat de…

Lees verder
Vanuit mijn werkervaring bij diverse instellingen zag ik van dichtbij hoe het systeem in elkaar zit. Waar de knelpunten liggen en wat de steeds terugkerende valkuilen zijn. Ik zag dat juist de meest kwetsbare en moeilijke doelgroep hier vaak de dupe van is. En juist deze doelgroep vormt onze uitdaging, want zij hebben een setting als de Klimop en onze manier van aanpak en werken het hardste nodig. Wij leggen de nadruk op het samenwerken met de jongere, empoweren en niet in problemen maar oplossingen denken. Klinkt makkelijk maar dat is het allerminst.

Alles valt en staat met het contact wat je met een kind opbouwt. Het kind serieus nemen, de tijd voor elkaar nemen en het kind eindeloos het gevoel geven dat we het samen moeten doen en we er voor hem zijn. We creëren een vertrouwensband waarin fouten maken mag en vervolgens het praten over die fouten moet. Op die manier maken we een verschil in het denken en doen van de jongere. Wij zijn een plek waar een ouder zijn meest kostbare bezit brengt en die gedachte is leidend binnen de Klimop. Een plek waar we ze niet afwijzen en waar we blijven uitstralen dat het kind uniek en bijzonder is. Net zolang tot het kind en zijn omgeving dat besef ook hebben en dan kunnen we gaan starten met de stappen vooruit en gaan toewerken naar een mooi doel.

Voor mijzelf is dat waar de Klimop voor staat en waarin wij het verschil maken. En dat is wat ik verwacht van een ieder die bij ons betrokken is. Mijn passie ligt in het blijven onderzoeken met het team hoe we een kind weer op weg kunnen helpen. Vooral als het even mis is gegaan of heel spannend wordt ligt daar de uitdaging. Ondertussen is het de kunst om met elkaar niet te vergeten om ook te genieten van de succeservaringen en het mooie vak wat we 24 uur per dag mogen uitoefenen.

Dianne

Dianne

Zorgcoördinator

,,Een veilige plek voor ieder kind! Waar het kind kan zijn en blijven wie hij/zij is en waar het op eigen tempo en binnen eigen mogelijkheden…

Lees verder

,,Een veilige plek voor ieder kind! Waar het kind kan zijn en blijven wie hij/zij is en waar het op eigen tempo en binnen eigen mogelijkheden kan ontwikkelen naar zelfstandigheid en volwassenheid. Dat is voor mij De Klimop.

Als zorgcoördinator ligt voor mij de continue uitdaging om te zorgen dat we met zijn allen om het kind heen blijven staan en de zorg af blijven stemmen op de behoefte en mogelijkheden van de jongere en zijn gezin. Samenwerking en een kort lijntje tussen ouders, familie, verwijzers, voogden, jeugd- en gezinsbeschermers, bewindvoerders, scholen, jobcoaches, dagbesteding, huisarts, apotheek, behandelaren en de jongere zelf is hierbij essentieel. Dit alles in goede banen te leiden is mijn taak en verantwoordelijkheid en doe ik met heel veel enthousiasme en plezier.

Onze jongeren worden soms letterlijk aan de hand genomen en op andere momenten juist weer losgelaten door ons zeer enthousiaste, ervaren en professionele team van sociotherapeuten. Kleine stapjes vooruit, worden samen groots gevierd. Om dat te zien vind ik super.” 

Gerbrand

Gerbrand

Leidinggevende

,,Werken bij de Klimop is voor mij een uitdaging waarin ik mijn ervaringen met betrekking tot het jarenlang werken in de jeugdzorg…

Lees verder

,,Werken bij de Klimop is voor mij een uitdaging waarin ik mijn ervaringen met betrekking tot het jarenlang werken in de jeugdzorg uit mag dragen naar mijn collega’s en jongeren.

Het kijken naar de mogelijkheden i.p.v. beperkingen is iets waarin de Klimop ruimte biedt aan personeel en jongeren om het uiteindelijke doel te bereiken.

Ik geniet er enorm van als er stappen, hoe groot of klein dan ook, worden gemaakt om naar een mooie toekomst toe te werken met elkaar.”

Dieuwke

Dieuwke

Gedragswetenschapper

,,De gedragswetenschapper richt zich, zoals de functie zelf al zegt, op het gedrag van de cliënt. Over het algemeen is de gedragswetenschapper…

Lees verder

,,De gedragswetenschapper richt zich, zoals de functie zelf al zegt, op het gedrag van de cliënt. Over het algemeen is de gedragswetenschapper bezig met taken als observeren en onderzoeken van gedrag van de cliënt, ondervindingen terugkoppelen naar managers en leidinggevenden, individueel of met een team van specialisten een behandelplan opzetten en uitvoeren en team overleggen over bepaalde cases.

Een gedragswetenschapper is vaak degene die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de behandeling en eventueel de orthopedagogische begeleiding van de cliënten. De gedragswetenschapper ondersteunt de pedagogisch medewerkers van de zorginstelling bij de behandeling van de cliënten. Hij of zij is verantwoordelijk voor het maken en zorgdragen van de uitvoering van de behandelplannen.

Naast het contact hebben met de cliënt of patiënt kan de gedragswetenschapper ook contact hebben met de familieleden die worden betrokken bij de behandeling. Aangezien een gedragswetenschapper voornamelijk met jeugdigen werkt zijn de ouders/verzorgers een belangrijk aanspreekpunt voor eventuele aanvullende informatie en natuurlijk om ze in te lichten over het geen dat wordt gedaan of gedaan is (denk aan behandelplannen of overleggen over de cliënt).

De naam zegt het zelf al, maar de gedragswetenschapper houdt zich ook bezig met het onderzoek naar bepaalde gedragingen of behandelingen. Zodoende is het een beroep met veel variatie.”

Jeffrey

Jeffrey

Verpleegkundige

,,Het werken met een kwetsbare doelgroep vind ik ontzettend dankbaar en mooi. Ik kan mij erg vinden in de vernieuwde…

Lees verder

,,Het werken met een kwetsbare doelgroep vind ik ontzettend dankbaar en mooi. Ik kan mij erg vinden in de vernieuwde visie van De Klimop en daarom ben ik zeer blij dat ik als verpleegkundige voor KW de Klimop werk. Het spreekt mij aan dat de cliënt centraal staat en dat er zorg op maat aangeboden wordt. De afgelopen jaren heb ik bij verschillende instanties ervaring op gedaan, onder meer bij de GGZ en ’s Heerenloo. Dit ga ik voortzetten bij De Klimop. Ik zie de instelling dan ook als een van de pioniers in de Noordkop.

Fedor

Fedor

Senior Jeugdzorgwerker

,,Het werken in de jeugdzorg is mijn grote passie. Het geeft mij voldoening als ik jongeren stappen zie maken in de richting…

Lees verder

,,Het werken in de jeugdzorg is mijn grote passie. Het geeft mij voldoening als ik jongeren stappen zie maken in de richting van zelfstandigheid. Het spreekt mij aan dat De Klimop ‘zorg op maat’ geeft; ze kijken naar het individu. We zijn een kleinschalige woongroep die voor iedere jongere een eigen aanpak en zorgplan heeft. Zelf werk ik sinds 2005 in de jeugdzorg en vanaf januari 2019 bij De Klimop. Ik denk graag ‘out of the box’ om contact te maken met jongeren. Ik sluit aan bij de behoefte van hen en pas dit via verschillende begeleidingsstijlen toe.”

Shamilla

Shamilla

Jeugdzorgwerker C

,,Al vanaf kinds af aan wilde ik graag met mensen werken, hierdoor ben ik de opleiding Social Work gaan volgen aan de Hogeschool…

Lees verder
,,Al vanaf kinds af aan wilde ik graag met mensen werken, hierdoor ben ik de opleiding Social Work gaan volgen aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen. Mijn interesse ligt voornamelijk bij jongeren, waardoor ik mij ook ben gaan specialiseren in jeugdzorg. Ik ben een optimist en kijk graag naar dat wat goed gaat en vergroot dit om zoveel mogelijk succeservaringen samen op te doen, als basis van een positieve ontwikkeling. ”
Lisa

Lisa

Jeugdzorgwerker C

,,Het werken met een kwetsbare doelgroep vind ik mooi werk. Ik vind het waardevol om te zien en te ervaren dat kleine dingen al…

Lees verder

,,Het werken met een kwetsbare doelgroep vind ik mooi werk. Ik vind het waardevol om te zien en te ervaren dat kleine dingen al groots kunnen betekenen voor een kind. Daarom mijn passie om te werken met jeugdigen en jongeren die een kans verdienen en extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Het werkzaam zijn binnen de jeugdzorg is mijn grote liefde en dit geeft mij voldoening. Ik word blij wanneer ik zie dat niets vanzelf gaat en ik jeugdigen en jongeren kan helpen om stapje bij stapje een halte verder te kunnen komen in hun leven.

Het werken op de klimop sluit bij mij aan daar ik Kleinschalig kan werken, gericht op persoonlijk contact, waarbij de jeugdigen voorop staan. Ik vind het belangrijk dat de jeugdige zich gehoord, gezien en ondersteund voelt. Maar ook dat ik hen op de Klimop een plek kan bieden waar ik veiligheid, geborgenheid en vertrouwen kan geven. Waar het mogelijk is om boos te kunnen zijn om vervolgens in contact te kunnen komen om te praten en te denken in oplossingen in plaats van problemen. Maar ook een plek waarbij het kind op eigen tempo en maatgericht zichzelf zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. En ondanks het werken dat er een mogelijkheid is om naast het werken naar zelfstandigheid ook nog even lekker kind te kunnen zijn. Dit alles door de zorg op maat die wij bieden en vooral wat het resultaat is voor de jeugdigen waarbij dingen soms onmogelijk lijken, maar toch mogelijk zijn te maken.

Zelf heb ik veel ervaring met het werken met jeugdigen en jongeren met verschillende problematieken. Ik heb enkele jaren stage ervaring binnen de jeugdzorg. Tevens ben ik enkele jaren actief geweest in het onderwijs waarbij ik met jeugdigen op een andere manier gewerkt heb. Binnen de Klimop verplaats ik me in de jeugdige en probeer ik vanuit hun ogen mee te bewegen. Ik sluit aan bij hun behoeftes en pas verschillende begeleidingsstijlen toe om hierbij aan te kunnen sluiten. Ik maak plannen op maat, houd deze actief en doe dit in samenwerking met de jeugdige.”

Camiel

Camiel

Jeugdzorgwerker D

,,Het kleinschalige en de nabijheid voor en met jongeren; daarom heb ik gekozen voor De Klimop. Ze staan naas de jongeren en gaan…

Lees verder

,,Het kleinschalige en de nabijheid voor en met jongeren; daarom heb ik gekozen voor De Klimop. Ze staan naast de jongeren en gaan samen met hen op avontuur. Dit is hoe ik de zorg en begeleiding graag wil zien. Samen streven naar een goede en mooie toekomst. Ik wil de jongeren het juiste meegeven. Hen laten inzien dat alles ook een zonnige kant heeft en dat alles mogelijk is zolang je het maar wilt. Dat is mijn drijfveer.”

Hilko

Hilko

Jeugdzorgwerker D

,,Ik ben in verschillende werkvelden werkzaam geweest en nu al  jaren werkzaam in de zorg. Het geeft mij zeer veel voldoening…

Lees verder

,,Ik ben in verschillende werkvelden werkzaam geweest en nu al  jaren werkzaam in de zorg.
Het geeft mij zeer veel voldoening om iets te kunnen betekenen voor anderen en zeker voor kwetsbare mensen in de samenleving. Mijn ervaring in de psychiatrie en met jeugd  heeft me geleerd  dat met  geduld, structuur en een positieve benadering mooie resultaten behaald kunnen worden. Vooral betrouwbaar en voorspelbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Het geeft mij veel energie om samen met de jongeren op zoek te gaan naar de mogelijkheden en de ontwikkelingsdoelen. Het is belangrijk dat de jongeren zelf het tempo bepalen en de regie in handen hebben.

Ik heb een goed gevoel bij de visie van De Klimop. Het spreekt mij aan dat bij ons de doorstroom-en groeimogelijkheden naar de volgende fase in het leven van de jongeren in eigen huis aanwezig is. Vooral het  kleinschalige en het veilige leefklimaat kunnen ervoor zorgen om dicht bij de jongeren te  staan. Ze kunnen dan werken aan de afgesproken doelen en deze liggen dan binnen het bereik.
Dit is dan ook de rede dat ik gekozen heb om bij De Klimop te gaan werken.

 Door oplossingsgericht te denken en mijn positieve levensinstelling kan ik de jongeren motiveren en stimuleren richting de toekomst waarbij hun eigen autonomie centraal staat.”

Ted

Ted

Jeugdzorgwerker D

,,Ik werk zo’n 7 jaar in de hulpverlening en ik heb ervaring in de gesloten Jeugdzorg. Ik heb vooral voor grote instanties gewerkt…

Lees verder

,,Ik werk zo’n 7 jaar in de hulpverlening en ik heb ervaring in de gesloten Jeugdzorg. Ik heb vooral voor grote instanties gewerkt, het kleinschalige en persoonlijke van de Klimop is daarentegen een unieke werkplek als werknemer zijnde en vooral uniek voor de jongeren welke er wonen/verblijven. Er wordt bijna alles in werking gesteld om het voor de jongere te laten slagen.

De dynamiek en professionele relatie met een jongere en de daarbij behorende zorg en hulp die je leveren kan geven mij voldoening, ook op momenten dat het moeilijk is probeer ik succesmomenten te zien. Zoeken naar een ander (hulp)middel om het wel te laten werken vind ik op zo’n moment erg interessant.”

Ron

Ron

Jeugdzorgwerker D

,,De verbinding zijn tussen ouders en jongeren en de flexibiliteit die hierbij komt kijken, vind ik het mooiste aan het werk als…

Lees verder

,,De verbinding zijn tussen ouders en jongeren en de flexibiliteit die hierbij komt kijken, vind ik het mooiste aan het werk als sociotherapeut bij De Klimop. Buiten de vaste dagelijkse routines, die heel belangrijk zijn voor jongeren, is er de vrijheid om de hele dag in te spelen op de jongeren en daarbij om te gaan met de verschillende wensen en opvoedingen. Na verschillende banen en ervaringen ben ik op de plek beland waar ik wil zijn; een baan vol mogelijkheden waarin je jezelf blijft ontwikkelen.”

Angelique

Angelique

Jeugdzorgwerker D

,,Ik wil samen met de jongeren kijken naar mogelijkheden. Naar mogelijkheden die ze laten groeien op hun eigen tempo…

Lees verder

,,Ik wil samen met de jongeren kijken naar mogelijkheden. Naar mogelijkheden die ze laten groeien op hun eigen tempo en nivo. Zorg op maat leveren en niet denken in groepsprocessen spreekt mij aan bij de Klimop.

Wat ik ook erg belangrijk vind is dat jongeren binnen de klimop doorstart opties hebben. Vanuit mijn werkverleden heb ik gezien dat jongeren na 18 jaar vastlopen op hun hulpvraag. De klimop denkt / doet mee in vervolgstappen zetten. Samen met hun netwerk en het team wil ik graag vooruit kijken naar de kleine stapjes die gezet kunnen worden. Zodat de jongeren kunnen ,mogen zijn wie ze zijn en accepteren van hun  (on) mogelijkheden.”

Danny

Danny

Jeugdzorgwerker D

,,Het werken als jeugdwerker voelt als een roeping. Na 7 jaar gewerkt te hebben als uitvaartverzorger was ik op zoek naar een nieuwe…

Lees verder

,,Het werken als jeugdwerker voelt als een roeping. Na 7 jaar gewerkt te hebben als uitvaartverzorger was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en daarin heb ik besloten mijn hart te volgen en mijzelf te gaan ontwikkelen in de jeugdzorg.

Ik breng graag mijn rust over op de jongeren met een flinke dosis humor maar boven alles ben ik graag hun veilige haven. Op deze manier mag ik voor een bepaalde tijd onderdeel zijn van hun bestaan en streef ik ernaar om het beste in de jongeren naar boven te halen.

Het moment dat ik met de Klimop in contact kwam voelde dit direct vertrouwd en veilig en dit zijn juist de punten die ik hoog in het vaandel heb. Een huiselijke organisatie waarbij een jongere centraal staat en zich op zijn of haar eigen tempo mag ontwikkelen. De stappen die de jongeren maken onder begeleiding van een enthousiast team maakt dit werk een beloning op zich.”

Michael

Michael

Jeugdzorgwerker D

,,Ik wil meer betekenen voor jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid; denken vanuit de mens en niet vanuit de beperking…

Lees verder

,,Ik wil meer betekenen voor jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid; denken vanuit de mens en niet vanuit de beperking. Toen ik kennis maakte met De Klimop en hun manier van werken, wist ik dat ik me aan deze organisatie wilde verbinden. De kansen die ze geven en mogelijkheden die er gecreëerd worden voor de jongeren spraken mij dermate aan dat ik het aandurfde de stap te maken naar de jeugdzorg. Voorheen werkte ik als supermarktmanager waar ik ook stagebegeleider was van kwetsbare jongeren. Toen ik merkte dat ik mij meer bekommerde om deze jongeren, dan om de omzetcijfers wist ik het; ik moest een carrière switch maken. Ik ben nu een half jaar in dienst en heb er geen moment spijt van!”

Martine

Martine

Jeugdzorgwerker D

Door mijn werk, en stage ervaringen, in het jeugd en jongeren werk vind ik het leuk en interessant om voor deze doelgroep te kunnen…

Lees verder

Door mijn werk, en stage ervaringen, in het jeugd en jongeren werk vind ik het leuk en interessant om voor deze doelgroep te kunnen werken. En wat voor hun te kunnen betekenen. De stappen die ze maken in hun ontwikkeling door de begeleiding die je geeft, vind ik mooi en bijzonder om te zien. Ik heb gewerkt met verschillende doelgroepen en leeftijden hierdoor heb ik ontdekt dat ik deze doelgroep het leukst en het interessantst vind om mee te werken. Het geeft mij de uitdaging om de jongeren te helpen het beste uit zichzelf te halen en te werken naar de toekomst. Door de visie van De Klimop, ben ik geïnteresseerd geraakt, om hier te komen werken. Want Elk kind mag er zijn en elk kind is uniek. ”ik vind het belangrijk dat er onvoorwaardelijke aandacht is voor de ontwikkeling en de behoeftes van het kind, om zo per kind specifiek de juiste ondersteuning te kunnen bieden”.

Natascha

Natascha

Gastvrouw

,,Doordat mijn eigen zoon autisme heeft, weet ik dat het niet iedere ouder gegeven is om zelf voor hun eigen kind te kunnen zorgen…

Lees verder

,,Doordat mijn eigen zoon autisme heeft, weet ik dat het niet iedere ouder gegeven is om zelf voor hun eigen kind te kunnen zorgen. Hierdoor ben ik ook bij De Klimop aan de slag gegaan. Ik draai nachtdiensten, om zo samen met mijn partner zelf voor mijn zoon te kunnen blijven zorgen. We houden een oogje in het zeil en bieden daarnaast een luisterend oor. Ik maak deel uit van een team dat samen de zorg, begeleiding en veiligheid aan onze jongeren biedt. Zo geven wij hen een volwaardige toekomst; zelfstandig, of met ondersteuning van De Klimop. Al onze jongeren zijn stuk voor stuk mooie mensen en wij hopen verschil te kunnen maken voor hen.”

Teun

Teun

Gastheer

,,Toen ik na mijn stage een baan aangeboden kreeg bij De Klimop heb ik deze natuurlijk met beide handen aangepakt. Ik ben erg blij…

Lees verder

,,Toen ik na mijn stage een baan aangeboden kreeg bij De Klimop heb ik deze natuurlijk met beide handen aangepakt. Ik ben erg blij om werkzaam te zijn als gastheer en me bezig te houden met jongeren. Manieren vinden om hun te motiveren en helpen waar bij je kan geeft mij dan ook voldoening in mijn werk. Samen werken met mijn collega’s “teamwerk” en het oplossen van problemen zorgt er ook voor dat de sfeer op het werk goed is. We helpen elkaar daar waar dat nodig is. Geen dag is hetzelfde en dat is hetgeen wat mij aantrekt aan dit werk. De Klimop is een snelgroeiend en jong bedrijf waar ik graag mijn steentje aan bij draag.”

Sashin

Sashin

Gastheer

,,Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Sashin en ben 26 jaar jong. Per 1 augustus 2020 ben ik werkzaam als gastheer…

Lees verder

,,Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Sashin en ben 26 jaar jong. Per 1 augustus 2020 ben ik werkzaam als gastheer bij de Klimop. Een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb!

Hiervoor was ik werkzaam bij T-Mobile als Shop Advisor. Het leuke aan deze functie was het contact met mensen, waarbij ik klanten ondersteunde bij het kiezen van een product(en) dat paste bij hun levensbehoefte. De overstap van T-mobile naar een maatschappelijke organisatie als de Klimop heeft een lange tijd mijn aandacht gehad. Tijdens een introductiedag in de maand mei j.l. heb ik kennis gemaakt met deze leuke organisatie. Wat een warm welkom! Er hangt een positieve en warme sfeer waardoor ik mij gelijk thuis voel binnen deze organisatie. Na de introductiedag heb ik een goed gesprek gehad met Dianne Bakker en is mij de kans geboden om te komen werken bij de Klimop. Deze kans heb ik met beide handen gegrepen! Bij de Klimop verwacht ik dan ook praktijkervaring op te kunnen doen, en mijn kennis door middel van het volgen van een passende opleiding te kunnen vergroten. Een unieke kans waar ik de Klimop zeer dankbaar voor ben.

Ik kijk er naar uit om alle collega’s en cliënten vanaf augustus te gaan ontmoeten, en kennis met elkaar te kunnen maken zowel op de werkvloer dan wel in het verblijf.

Op naar een leuke tijd!

Sashin”

Stef

Stef

Gastheer

,,Na jarenlang heel ander werk te hebben gedaan, veel geleerd te hebben , maar altijd de droom te hebben gehad om dit soort…

Lees verder

,,Na jarenlang heel ander werk te hebben gedaan, veel geleerd te hebben , maar altijd de droom te hebben gehad om dit soort werk te mogen doen heeft De Klimop mij de kans gegeven om mijn droom ;het werken met kwetsbare jongeren met een beperking , te mogen verwezenlijken .
Ik vind de afwisseling , werken met kundige collega’s ( waar ik ontzettend veel van kan en mag leren) maar vooral de doelgroep vind ik ontzettend mooi en dankbaar werk.
Ik probeer altijd het positieve uit het “negatieve “ te halen en dat zou ik de jongeren willen meegeven, dat er voor eigenlijk alles wel een passende oplossing mag en kan zijn.
Samen met de collega’s van Klimop kijken naar Die passende oplossing voor elk individu.
Ik kijk er naar uit om te kunnen gaan starten met een opleiding, zodat ik theorie ook in de praktijk kan waarmaken.,,

Timo

Timo

Jeugdzorgwerker D

,,tekst volgt…

Lees verder

,,Doordat mijn eigen zoon autisme heeft, weet ik dat het niet iedere ouder gegeven is om zelf voor hun eigen kind te kunnen zorgen. Hierdoor ben ik ook bij De Klimop aan de slag gegaan. Ik draai nachtdiensten, om zo samen met mijn partner zelf voor mijn zoon te kunnen blijven zorgen. We houden een oogje in het zeil en bieden daarnaast een luisterend oor. Ik maak deel uit van een team dat samen de zorg, begeleiding en veiligheid aan onze jongeren biedt. Zo geven wij hen een volwaardige toekomst; zelfstandig, of met ondersteuning van De Klimop. Al onze jongeren zijn stuk voor stuk mooie mensen en wij hopen verschil te kunnen maken voor hen.”

Puck

Puck

Stagiaire

Lotte

Lotte

Stagair

Berit

Berit

Stagair

Geoffrey

Geoffrey

Stagair

Wordt jij onze nieuwe collega?

Wordt jij onze nieuwe collega?

mail naar dianne@kwdeklimop.nl

Professioneel team voor de nodige zorg

De medewerkers van De Klimop zijn ervaren en onder andere gespecialiseerd in autisme, LVG, persoonlijkheidsproblematiek en verslavingszorg.

Een groot deel van hun zorgcarrière hebben zij gewerkt bij instellingen als Triversum (centrum voor kinder-jeugdpsychiatrie) op de groepen langdurig verblijf voor autisme, alsook de klinische groepen voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast zijn enkelen werkzaam geweest binnen de Brijder stichting of Stichting de Regenboog te Amsterdam waar de nadruk ligt op verslavingszorg. Ook hebben zij ervaring binnen de justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg als Transferium. Het team van De Klimop is ervaren en van veel markten thuis.

Gecertificeerd in het geven van o.a. de methodiek You-Turn, Equip trainingen en het Sociaal Competentiemodel.

Naast het begeleiden vanuit de visie van het Sociaal Competentie Model waarin je altijd opzoek bent naar een balans tussen taken en vaardigheden, vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers gecertificeerd zijn in het uitoefenen van de You-Turn en Equip trainingen. Dit is een belangrijke verbreding en aanvulling op het sociaal model.

Dagelijks kunnen onze medewerkers daardoor namelijk tijdens diverse gesprekken die wij met onze bewoners hebben, aansturen op het verbeteren van moreel besef en het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit zijn twee essentiële onderdelen die vergoot moeten worden bij onze doelgroep, om uiteindelijk binnen de maatschappij te kunnen functioneren.

Daarnaast kunnen we onze bewoners tijdens deze gesprekken sturen in het reguleren van boosheid en het ontdekken van denkfouten. Uiteindelijk vergoot dit de zelfredzaamheid en dus de kansen om te slagen in de maatschappij. Binnen onze visie van De Klimop zijn het kunnen toepassen van dit soort methodieken essentieel om het maximale uit onze bewoners te halen.

Vacature

Op zoek naar uitdagend werk in een sociaal en divers team?

 

Overzicht van onze vacatures

Jeugdzorgwerker D

Functieomschrijving

Als hulpverlener je verbinden met kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Met hen werken aan hoop, herstel en perspectief. Dat is waar je het voor doet. Jongeren die niet meer thuis kunnen wonen begeleid je als jeugdzorgwerker D in het dagelijks leven. Door te zorgen voor een goede basis en structuur help je jongeren hun leven weer op de rit te krijgen. Jij staat – ook in de meest heftige situaties – klaar voor de jongeren. Zij weten dat ze op jou kunnen vertrouwen. Daarom doe je ertoe bij Timon. Je laat dat zien door het:

 • observeren, stimuleren en ondersteunen van jongeren in groepsverband én individueel.
 • op de juiste wijze op te treden richting de jongere: eerst de connectie, dan de correctie.
 • duidelijk handelen in situaties waar spanningen oplopen, waarbij je eventueel improviseert bij interventies.

Hoe ziet je werk er uit

 • observeren, stimuleren en ondersteunen van jongeren in groepsverband én individueel.
 • op de juiste wijze op te treden richting de jongere: eerst de connectie, dan de correctie.
 • duidelijk handelen in situaties waar spanningen oplopen, waarbij je eventueel improviseert bij interventies.
 • je hebt ervaring in het werken met zowel groepsdynamische processen als met individueel gericht begeleiding;
 • je staat stevig in je schoenen en je bent een enthousiast en flexibele persoon;
 • je bent in staat om te reflecteren op je eigen handelen;
 • je werkt vanuit een systeem theoretische en oplossingsgerichte visie;
 • je bent iemand met een praktische en daadkrachtige instelling. Het pedagogisch handelen staat voor jou gelijk aan actief bezig zijn;
 • je werkt samen in een multidisciplinair team;
 • je hebt ervaring met psychiatrische problematiek.

Dit ben jij

 • je bent een avonturier die zich bezig wilt houden met de verschuiving van de doelgroep.
 • je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO niveau (bijv. Sociaal; Pedagogisch niv 4)
 • je beschikt over relevante werkervaring;

Wij bieden:

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg.

 • salariëring in schaal 7 (JZW D) van CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je diploma en werkervaring;
 • pensioenvoorziening bij PFZW;
 • goede secundaire voorwaarden zoals eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en aantrekkelijke collectieve verzekeringen.
 • je bezit goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

 Meer informatie en solliciteren

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief naar:

Dianne@kwdeklimop.nl

Dianne Bakker
Zorgcoördinator
tel: 06 – 44604154

Jeugdzorgwerker C

Functieomschrijving 

Zie je het als een uitdaging om een groep jongeren van te inspireren en hen te bewegen om in hun leven weer perspectief te krijgen? Ben je een motivator en in staat om een goede sfeer te creëren op een groep en jongeren te activeren? De Klimop biedt een plek aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Als medewerker bij de Klimop ben je een luisterend oor voor de jongeren en bied je de jongeren begeleiding in de alledaagse dingen. Daarnaast ben je een verbindende schakel met ouders, voogd, school en andere samenwerkingspartners.

Voor het behandelcentrum jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste professional die in staat is om een bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leefklimaat voor de jongeren. Als jeugdzorgwerker sta je op de groep en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Met de jongere heb je nauw contact en als professional geef je het goede voorbeeld hoe je met allerlei dagelijkse situaties om kunt gaan. Het ontwikkelen van talenten stellen we centraal. Daarbij wordt je ondersteunt door een gedragswetenschapper en een professioneel team van enthousiaste collega’s die je begeleiden om het vak te leren. De Klimop biedt een huiselijke sfeer en we hechten aan een positief en veilig werkklimaat waar bewoners en medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen. Een ideale werkplek om te werken als jeugdzorgwerker.

De werkzaamheden:

 • Het bieden van begeleiding in de dagelijkse activiteiten van de jongeren;
 • Handhaving van de veiligheid in en rondom de locatie;
 • Aanspreekpunt voor ouders/verzorgers
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften, huisregels; en protocollen.
 • Toezicht houden op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door bewoners;
 • Rapporteren

Wat vragen wij:

 • Samenwerken met ouders, jeugdige en ketenpartners;
 • Minimaal een HBO opleiding zoals SPH, WMD, of pedagogiek;
 • SKJ registratie of bereidheid om je te registreren;
 • Natuurlijk overwicht, gevoel voor humor en durft jongeren aan te spreken
 • Stressbestendigheid, in staat tot adequaat handelen in onverwachte situaties;
 • Kennis van de HKZ Jeugdzorg richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
 • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen.

Wij bieden:

Een mooie baan binnen de jeugdzorg met leuke professionele collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, salarisschaal 8 tot max. € 3.568,98- bruto per maand bij een fulltime dienstverband excl. onregelmatigheidstoeslag. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van ons aannamebeleid.

 

Meer informatie en solliciteren

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief naar:

Dianne@kwdeklimop.nl

Dianne Bakker
Zorgcoördinator
tel: 06 – 44604154

Erkend Leerbedrijf

De Klimop is een erkend leerbedrijf en vooruitstrevend op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

We hebben de kennis en de expertise om onze cliënten op de juiste manier te begeleiden. Die kennis dragen we graag over op mensen die enthousiast zijn en in deze branche willen werken. Wij leren je het vak door middel van de combinatie werken en leren.

We hebben diverse werken/leren-trajecten voor verschillende opleidingen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Stages

 De Klimop biedt stageplaatsen voor studenten van verschillende opleidingen. Onze ervaring en kennis van het vak staan garant voor een leerzame tijd waarin je prima begeleid wordt. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen binnen de ggz. Om voor een stageplek in aanmerking te komen, neem je via deze website contact met ons op. Om stage te lopen bij ons moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jouw aanvraag moet gedaan worden, in overleg met de stagecoördinator van jouw opleidingsinstituut.
 • Bij de aanvraag dien je een goed gemotiveerd verzoek in samen met je cv met eerdere stage-ervaringen.
 • Je hebt een positief kennismakingsgesprek met de leidinggevende van de afdeling.

Voor stages binnen De Klimop is een stagevergoeding van toepassing.

Vrijwilligers

Wilt u ook ons steunen?

Bij De Klimop vindt vrijwilligerswerk plaats. Het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd ten behoeve van cliënten die (extra) aandacht of ondersteuning nodig hebben bij het doen van activiteiten of het uitbreiden van een sociaal netwerk. Een vrijwilliger draagt geen zorg en verantwoordelijkheid voor de hulpverleningstaken. 
De leidinggevende is het aanspreekpunt voor het vrijwilligerswerk op de desbetreffende locatie. De uit te voeren werkzaamheden worden in overleg en in afstemming met de leidinggevende en de vrijwilliger uitgevoerd.
Er zijn veel activiteiten waarbij vrijwilligers ingeschakeld worden. Door de inzet van vrijwilligers worden de mogelijkheden voor cliënten vergroot om deel te nemen aan de maatschappij. Deze activiteiten zijn o.a. gericht op participatie.

Er zijn diverse regelingen en vergoedingen voor een vrijwilliger.

Buddyproject: toevoegen aan vrijwilligers werk
Bij deze vorm van vrijwilligerswerk is er sprake van een-op-een contact tussen een vrijwilliger en een cliënt,  op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse interesse en respect. Het doel is steun bieden bij het onderhouden of opbouwen van een sociaal netwerk. Centraal staat het doorbreken van het maatschappelijk isolement, of het voorkomen dat mensen in een maatschappelijk isolement raken. Dit contact wordt voor langere tijd in een overeengekomen regelmaat en periode aangegaan.

Het contact kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een bezoek bij de client thuis. Het drinken van een kop koffie, het doen van een spelletje, gezamenlijk kijken naar een serie/film, gamen en het voeren van een goed gesprek staat dan centraal. Ook is het mogelijk om de leefwereld van de client te vergroten door samen activiteiten te ondernemen, een cursus te volgen, wandelingen te maken, een bioscoop- of theaterbezoek, museumbezoek, hobby, sport of uitjes te organiseren. Maar denk vooral ook met ons mee en kom met leuke initiatieven.

Voor aanmelden of meer informatie over vrijwilligerswerk gebruik de berichtenservice van onze website.

Aanmelden

Aanmelden