hallo! graag stellen wij ons even voor

ons team

vrijwilligerswerk

Ons team

Jack

Jack

Oprichter

,,Vanuit mijn werkervaring bij diverse instellingen zag ik van dichtbij hoe het systeem in elkaar zit. Waar de knelpunten liggen en wat de…

Lees verder
Vanuit mijn werkervaring bij diverse instellingen zag ik van dichtbij hoe het systeem in elkaar zit. Waar de knelpunten liggen en wat de steeds terugkerende valkuilen zijn. Ik zag dat juist de meest kwetsbare en moeilijke doelgroep hier vaak de dupe van is. En juist deze doelgroep vormt onze uitdaging, want zij hebben een setting als de Klimop en onze manier van aanpak en werken het hardste nodig. Wij leggen de nadruk op het samenwerken met de jongere, empoweren en niet in problemen maar oplossingen denken. Klinkt makkelijk maar dat is het allerminst.

Alles valt en staat met het contact wat je met een kind opbouwt. Het kind serieus nemen, de tijd voor elkaar nemen en het kind eindeloos het gevoel geven dat we het samen moeten doen en we er voor hem zijn. We creëren een vertrouwensband waarin fouten maken mag en vervolgens het praten over die fouten moet. Op die manier maken we een verschil in het denken en doen van de jongere. Wij zijn een plek waar een ouder zijn meest kostbare bezit brengt en die gedachte is leidend binnen de Klimop. Een plek waar we ze niet afwijzen en waar we blijven uitstralen dat het kind uniek en bijzonder is. Net zolang tot het kind en zijn omgeving dat besef ook hebben en dan kunnen we gaan starten met de stappen vooruit en gaan toewerken naar een mooi doel.

Voor mijzelf is dat waar de Klimop voor staat en waarin wij het verschil maken. En dat is wat ik verwacht van een ieder die bij ons betrokken is. Mijn passie ligt in het blijven onderzoeken met het team hoe we een kind weer op weg kunnen helpen. Vooral als het even mis is gegaan of heel spannend wordt ligt daar de uitdaging. Ondertussen is het de kunst om met elkaar niet te vergeten om ook te genieten van de succeservaringen en het mooie vak wat we 24 uur per dag mogen uitoefenen.

Dianne

Dianne

Zorgcoördinator

,,Een veilige plek voor ieder kind! Waar het kind kan zijn en blijven wie hij/zij is en waar het op eigen tempo en binnen eigen mogelijkheden

Lees verder

,,Een veilige plek voor ieder kind! Waar het kind kan zijn en blijven wie hij/zij is en waar het op eigen tempo en binnen eigen mogelijkheden kan ontwikkelen naar zelfstandigheid en volwassenheid. Dat is voor mij De Klimop.

Als zorgcoördinator ligt voor mij de continue uitdaging om te zorgen dat we met zijn allen om het kind heen blijven staan en de zorg af blijven stemmen op de behoefte en mogelijkheden van de jongere en zijn gezin. Samenwerking en een kort lijntje tussen ouders, familie, verwijzers, voogden, jeugd- en gezinsbeschermers, bewindvoerders, scholen, jobcoaches, dagbesteding, huisarts, apotheek, behandelaren en de jongere zelf is hierbij essentieel. Dit alles in goede banen te leiden is mijn taak en verantwoordelijkheid en doe ik met heel veel enthousiasme en plezier.

Onze jongeren worden soms letterlijk aan de hand genomen en op andere momenten juist weer losgelaten door ons zeer enthousiaste, ervaren en professionele team van sociotherapeuten. Kleine stapjes vooruit, worden samen groots gevierd. Om dat te zien vind ik super.” 

Angelo

Angelo

Teamleider

,,Graag draag ik mijn steentje bij om de formule van De Klimop succesvol te laten zijn voor nu, maar ook zeker voor de toekomst…

Lees verder

,,Graag draag ik mijn steentje bij om de formule van De Klimop succesvol te laten zijn voor nu, maar ook zeker voor de toekomst. De afgelopen tien jaar werkte ik met verschillende  doelgroepen; van jeugdgevangenen tot de volwassen psychiatrie. Hierdoor kan ik met zekerheid zeggen dat de jeugd echt de doelgroep is waar ik het meeste plezier uit haal. Ik breng mijn kennis en ervaring graag over aan hen en mijn collega’s. Met de ervaring die wij als De Klimop in huis hebben, kan het niet anders dat wij dit tot iets moois maken.”

Jeffrey

Jeffrey

Zorgverantwoordelijke

,,Het werken met een kwetsbare doelgroep vind ik ontzettend dankbaar en mooi. Ik kan mij erg vinden in de vernieuwde…

Lees verder

,,Het werken met een kwetsbare doelgroep vind ik ontzettend dankbaar en mooi. Ik kan mij erg vinden in de vernieuwde visie van De Klimop en daarom ben ik zeer blij dat ik als zorgverantwoordelijke voor KW de Klimop werk. Het spreekt mij aan dat de client centraal staat en dat er zorg op maat aangeboden wordt. De afgelopen jaren heb ik bij verschillende instanties ervaring op gedaan, onder meer bij de GGZ en ’s Heerenloo. Dit ga ik voortzetten bij De Klimop. Ik zie de instelling dan ook als een van de pioniers in de Noordkop.

Camiel

Camiel

Sociotherapeut

,,Het kleinschalige en de nabijheid voor en met jongeren; daarom heb ik gekozen voor De Klimop. Ze staan naas de jongeren en gaan…

Lees verder

,,Het kleinschalige en de nabijheid voor en met jongeren; daarom heb ik gekozen voor De Klimop. Ze staan naast de jongeren en gaan samen met hen op avontuur. Dit is hoe ik de zorg en begeleiding graag wil zien. Samen streven naar een goede en mooie toekomst. Ik wil de jongeren het juiste meegeven. Hen laten inzien dat alles ook een zonnige kant heeft en dat alles mogelijk is zolang je het maar wilt. Dat is mijn drijfveer.”

Eric

Eric

Sociotherapeut

,,De samenwerking tussen de jongere en de begeleiding spreekt mij als sociotherapeut bij De Klimop het meeste aan. Iemand…

Lees verder

,,De samenwerking tussen de jongere en de begeleiding spreekt mij als sociotherapeut bij De Klimop het meeste aan. Iemand mag fouten maken, mits er daarna gewoon over gesproken wordt. Op deze manier creëren we leermomenten en werken we naar meer zelfstandigheid. Samen werken we ergens naartoe, je zet stapjes. Hoe klein ze ook kunnen zijn. Zelf ben ik begonnen als militair bij de Koninklijke Marechaussee, maar al snel wist ik dat mijn hart bij het werken met jeugd ligt. Na het werken in een justitiële jeugdinrichting, een besloten woongroep voor jongeren en het begeleiden van minderjarige alleenstaande vreemdelingen, werk ik sinds 2018 bij De Klimop. We kijken niet naar de beperking van iemand, maar juist naar de mogelijkheden.”

Fedor

Fedor

Sociotherapeut

,,Het werken in de jeugdzorg is mijn grote passie. Het geeft mij voldoening als ik jongeren stappen zie maken in de richting…

Lees verder

,,Het werken in de jeugdzorg is mijn grote passie. Het geeft mij voldoening als ik jongeren stappen zie maken in de richting van zelfstandigheid. Het spreekt mij aan dat De Klimop ‘zorg op maat’ geeft; ze kijken naar het individu. We zijn een kleinschalige woongroep die voor iedere jongere een eigen aanpak en zorgplan heeft. Zelf werk ik sinds 2005 in de jeugdzorg en vanaf januari 2019 bij De Klimop. Ik denk graag ‘out of the box’ om contact te maken met jongeren. Ik sluit aan bij de behoefte van hen en pas dit via verschillende begeleidingsstijlen toe.”

Jochum

Jochum

Sociotherapeut

,,Na tien jaar in de bouw te hebben gewerkt, zette ik de stap naar de zorg; het werken met jongeren. Elke jongere heeft positieve kanten…

Lees verder

,,Na tien jaar in de bouw te hebben gewerkt, zette ik de stap naar de zorg; het werken met jongeren. Elke jongere heeft positieve kanten en vanuit daar werken wij als De Klimop verder naar en betere toekomst. Is het een dag niet gelukt? Dan biedt de volgende dag weer nieuwe kansen. Deze jongeren een gevoel van eigenwaarde geven, is van groot belang. Kwaliteiten vergroten. Wij denken oplossingsgericht met als doel geen consequenties hoeven te stellen. Ik ben van mening dat dit realiseerbaar is, want de professionaliteit is aanwezig binnen het team. Met zijn allen helpen wij onze jongeren op weg naar een stuk zelfstandigheid.

Michael

Michael

Sociotherapeut i.o.

,,Ik wil meer betekenen voor jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid; denken vanuit de mens en niet vanuit de beperking…

Lees verder

,,Ik wil meer betekenen voor jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid; denken vanuit de mens en niet vanuit de beperking. Toen ik kennis maakte met De Klimop en hun manier van werken, wist ik dat ik me aan deze organisatie wilde verbinden. De kansen die ze geven en mogelijkheden die er gecreëerd worden voor de jongeren spraken mij dermate aan dat ik het aandurfde de stap te maken naar de jeugdzorg. Voorheen werkte ik als supermarktmanager waar ik ook stagebegeleider was van kwetsbare jongeren. Toen ik merkte dat ik mij meer bekommerde om deze jongeren, dan om de omzetcijfers wist ik het; ik moest een carrière switch maken. Ik ben nu een half jaar in dienst en heb er geen moment spijt van!”

Ron

Ron

Sociotherapeut i.o.

,,De verbinding zijn tussen ouders en jongeren en de flexibiliteit die hierbij komt kijken, vind ik het mooiste aan het werk als…

Lees verder

,,De verbinding zijn tussen ouders en jongeren en de flexibiliteit die hierbij komt kijken, vind ik het mooiste aan het werk als sociotherapeut bij De Klimop. Buiten de vaste dagelijkse routines, die heel belangrijk zijn voor jongeren, is er de vrijheid om de hele dag in te spelen op de jongeren en daarbij om te gaan met de verschillende wensen en opvoedingen. Na verschillende banen en ervaringen ben ik op de plek beland waar ik wil zijn; een baan vol mogelijkheden waarin je jezelf blijft ontwikkelen.”

Natasja

Natasja

Nachtdienst medewerker

,,Doordat mijn eigen zoon autisme heeft, weet ik dat het niet iedere ouder gegeven is om zelf voor hun eigen kind te kunnen zorgen…

Lees verder

,,Doordat mijn eigen zoon autisme heeft, weet ik dat het niet iedere ouder gegeven is om zelf voor hun eigen kind te kunnen zorgen. Hierdoor ben ik ook bij De Klimop aan de slag gegaan. Ik draai nachtdiensten, om zo samen met mijn partner zelf voor mijn zoon te kunnen blijven zorgen. We houden een oogje in het zeil en bieden daarnaast een luisterend oor. Ik maak deel uit van een team dat samen de zorg, begeleiding en veiligheid aan onze jongeren biedt. Zo geven wij hen een volwaardige toekomst; zelfstandig, of met ondersteuning van De Klimop. Al onze jongeren zijn stuk voor stuk mooie mensen en wij hopen verschil te kunnen maken voor hen.”

Teun

Teun

Stagair

,,Als stagiair Sociaal Pedagogisch Werker bij De Klimop leer ik veel. Na drie maanden stage bij een ander bedrijf,moest ik op…

Lees verder

,,Als stagiair Sociaal Pedagogisch Werker bij De Klimop leer ik veel. Na drie maanden stage bij een ander bedrijf, moest ik op zoek naar een andere plek. De Klimop heeft mij de kans gegeven om mijn periode bij hen verder af te maken. Ze vertelden mij precies hoe het bedrijf in elkaar zit en wat hun doel is. Het is een mooi bedrijf met vooral; ervaren werknemers.”

Professioneel team voor de nodige zorg

De medewerkers van De Klimop zijn ervaren en onder andere gespecialiseerd in autisme, LVG, persoonlijkheidsproblematiek en verslavingszorg.

Een groot deel van hun zorgcarrière hebben zij gewerkt bij instellingen als Triversum (centrum voor kinder-jeugdpsychiatrie) op de groepen langdurig verblijf voor autisme, alsook de klinische groepen voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast zijn enkelen werkzaam geweest binnen de Brijder stichting of Stichting de Regenboog te Amsterdam waar de nadruk ligt op verslavingszorg. Ook hebben zij ervaring binnen de justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg als Transferium. Het team van De Klimop is ervaren en van veel markten thuis.

Gecertificeerd in het geven van o.a. de methodiek You-Turn, Equip trainingen en het Sociaal Competentiemodel.

Naast het begeleiden vanuit de visie van het Sociaal Competentie Model waarin je altijd opzoek bent naar een balans tussen taken en vaardigheden, vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers gecertificeerd zijn in het uitoefenen van de You-Turn en Equip trainingen. Dit is een belangrijke verbreding en aanvulling op het sociaal model.

Dagelijks kunnen onze medewerkers daardoor namelijk tijdens diverse gesprekken die wij met onze bewoners hebben, aansturen op het verbeteren van moreel besef en het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit zijn twee essentiële onderdelen die vergoot moeten worden bij onze doelgroep, om uiteindelijk binnen de maatschappij te kunnen functioneren.

Daarnaast kunnen we onze bewoners tijdens deze gesprekken sturen in het reguleren van boosheid en het ontdekken van denkfouten. Uiteindelijk vergoot dit de zelfredzaamheid en dus de kansen om te slagen in de maatschappij. Binnen onze visie van De Klimop zijn het kunnen toepassen van dit soort methodieken essentieel om het maximale uit onze bewoners te halen.

Vacature

Op zoek naar uitdagend werk in een sociaal en divers team?

 

Overzicht van onze vacatures

Jeugdzorgwerker D

Functieomschrijving 

Als hulpverlener je verbinden met kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Met hen werken aan hoop, herstel en perspectief. Dat is waar je het voor doet. Jongeren die niet meer thuis kunnen wonen begeleid je als jeugdzorgwerker D in het dagelijks leven. Door te zorgen voor een goede basis en structuur help je jongeren hun leven weer op de rit te krijgen. Jij staat – ook in de meest heftige situaties – klaar voor de jongeren. Zij weten dat ze op jou kunnen vertrouwen. Daarom doe je ertoe bij Timon. Je laat dat zien door het:

 • observeren, stimuleren en ondersteunen van jongeren in groepsverband én individueel.
 • op de juiste wijze op te treden richting de jongere: eerst de connectie, dan de correctie.
 • duidelijk handelen in situaties waar spanningen oplopen, waarbij je eventueel improviseert bij interventies.

Hoe ziet je werk er uit

 • observeren, stimuleren en ondersteunen van jongeren in groepsverband én individueel.
 • op de juiste wijze op te treden richting de jongere: eerst de connectie, dan de correctie.
 • duidelijk handelen in situaties waar spanningen oplopen, waarbij je eventueel improviseert bij interventies.
 • je hebt ervaring in het werken met zowel groepsdynamische processen als met individueel gericht begeleiding;
 • je staat stevig in je schoenen en je bent een enthousiast en flexibele persoon;
 • je bent in staat om te reflecteren op je eigen handelen;
 • je werkt vanuit een systeem theoretische en oplossingsgerichte visie;
 • je bent iemand met een praktische en daadkrachtige instelling. Het pedagogisch handelen staat voor jou gelijk aan actief bezig zijn;
 • je werkt samen in een multidisciplinair team;
 • je hebt ervaring met psychiatrische problematiek.

Dit ben jij

 • je bent een avonturier die zich bezig wilt houden met de verschuiving van de doelgroep.
 • je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO niveau (bijv. Sociaal; Pedagogisch niv 4)
 • je beschikt over relevante werkervaring;

Wij bieden:

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg.

 • salariëring in schaal 7 (JZW D) van CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je diploma en werkervaring;
 • pensioenvoorziening bij PFZW;
 • goede secundaire voorwaarden zoals eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en aantrekkelijke collectieve verzekeringen.
 • je bezit goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

 

Meer informatie en solliciteren

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief.

Jeugdzorgwerker C

Functieomschrijving 

Zie je het als een uitdaging om een groep jongeren van te inspireren en hen te bewegen om in hun leven weer perspectief te krijgen? Ben je een motivator en in staat om een goede sfeer te creëren op een groep en jongeren te activeren? De Klimop biedt een plek aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Als medewerker bij de Klimop ben je een luisterend oor voor de jongeren en bied je de jongeren begeleiding in de alledaagse dingen. Daarnaast ben je een verbindende schakel met ouders, voogd, school en andere samenwerkingspartners.

Voor het behandelcentrum jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste professional die in staat is om een bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leefklimaat voor de jongeren. Als jeugdzorgwerker sta je op de groep en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Met de jongere heb je nauw contact en als professional geef je het goede voorbeeld hoe je met allerlei dagelijkse situaties om kunt gaan. Het ontwikkelen van talenten stellen we centraal. Daarbij wordt je ondersteunt door een gedragswetenschapper en een professioneel team van enthousiaste collega’s die je begeleiden om het vak te leren. De Klimop biedt een huiselijke sfeer en we hechten aan een positief en veilig werkklimaat waar bewoners en medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen. Een ideale werkplek om te werken als jeugdzorgwerker.

De werkzaamheden:

 • Het bieden van begeleiding in de dagelijkse activiteiten van de jongeren;
 • Handhaving van de veiligheid in en rondom de locatie;
 • Aanspreekpunt voor ouders/verzorgers
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften, huisregels; en protocollen.
 • Toezicht houden op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door bewoners;
 • Rapporteren

Wat vragen wij:

 • Samenwerken met ouders, jeugdige en ketenpartners;
 • Minimaal een HBO opleiding zoals SPH, WMD, of pedagogiek;
 • SKJ registratie of bereidheid om je te registreren;
 • Natuurlijk overwicht, gevoel voor humor en durft jongeren aan te spreken
 • Stressbestendigheid, in staat tot adequaat handelen in onverwachte situaties;
 • Kennis van de HKZ Jeugdzorg richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
 • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen.

Wij bieden:

Een mooie baan binnen de jeugdzorg met leuke professionele collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, salarisschaal 8 tot max. € 3.568,98- bruto per maand bij een fulltime dienstverband excl. onregelmatigheidstoeslag. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van ons aannamebeleid.

 

Meer informatie en solliciteren

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief.

 

 

Erkend Leerbedrijf

De Klimop is een erkend leerbedrijf en vooruitstrevend op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

We hebben de kennis en de expertise om onze cliënten op de juiste manier te begeleiden. Die kennis dragen we graag over op mensen die enthousiast zijn en in deze branche willen werken. Wij leren je het vak door middel van de combinatie werken en leren.

We hebben diverse werken/leren-trajecten voor verschillende opleidingen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Stages

 De Klimop biedt stageplaatsen voor studenten van verschillende opleidingen. Onze ervaring en kennis van het vak staan garant voor een leerzame tijd waarin je prima begeleid wordt. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen binnen de ggz. Om voor een stageplek in aanmerking te komen, neem je via deze website contact met ons op. Om stage te lopen bij ons moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jouw aanvraag moet gedaan worden, in overleg met de stagecoördinator van jouw opleidingsinstituut.
 • Bij de aanvraag dien je een goed gemotiveerd verzoek in samen met je cv met eerdere stage-ervaringen.
 • Je hebt een positief kennismakingsgesprek met de leidinggevende van de afdeling.

Voor stages binnen De Klimop is een stagevergoeding van toepassing.

Vrijwilligers

Wilt u ook ons steunen?

Bij De Klimop vindt vrijwilligerswerk plaats. Het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd ten behoeve van cliënten die (extra) aandacht of ondersteuning nodig hebben bij het doen van activiteiten of het uitbreiden van een sociaal netwerk. Een vrijwilliger draagt geen zorg en verantwoordelijkheid voor de hulpverleningstaken. 
De leidinggevende is het aanspreekpunt voor het vrijwilligerswerk op de desbetreffende locatie. De uit te voeren werkzaamheden worden in overleg en in afstemming met de leidinggevende en de vrijwilliger uitgevoerd.
Er zijn veel activiteiten waarbij vrijwilligers ingeschakeld worden. Door de inzet van vrijwilligers worden de mogelijkheden voor cliënten vergroot om deel te nemen aan de maatschappij. Deze activiteiten zijn o.a. gericht op participatie.

Er zijn diverse regelingen en vergoedingen voor een vrijwilliger.

Buddyproject: toevoegen aan vrijwilligers werk
Bij deze vorm van vrijwilligerswerk is er sprake van een-op-een contact tussen een vrijwilliger en een cliënt,  op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse interesse en respect. Het doel is steun bieden bij het onderhouden of opbouwen van een sociaal netwerk. Centraal staat het doorbreken van het maatschappelijk isolement, of het voorkomen dat mensen in een maatschappelijk isolement raken. Dit contact wordt voor langere tijd in een overeengekomen regelmaat en periode aangegaan.

Het contact kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een bezoek bij de client thuis. Het drinken van een kop koffie, het doen van een spelletje, gezamenlijk kijken naar een serie/film, gamen en het voeren van een goed gesprek staat dan centraal. Ook is het mogelijk om de leefwereld van de client te vergroten door samen activiteiten te ondernemen, een cursus te volgen, wandelingen te maken, een bioscoop- of theaterbezoek, museumbezoek, hobby, sport of uitjes te organiseren. Maar denk vooral ook met ons mee en kom met leuke initiatieven.

Voor aanmelden of meer informatie over vrijwilligerswerk gebruik de berichtenservice van onze website.

Aanmelden

Aanmelden